Zoznam titulov

Názov podujatia:
Organizácia:
Názov podujatia Dátum a popis podujatia Miesto konania
Plešivá speváčka
Eugene Ionesco, Peter Kuba, Peter Janku
24. 1. 2019 10:00
Ďalšie termíny...
Činohra pre mládež a dospelých
Študio L&S, Ludus
Divadlo LUDUS
Labyrint prísloví
Kto hľadá, ten nájde.
Pôvodná rozprávková hra pre deti.
28. 1. 2019 9:00
Ďalšie termíny...
Činohra pre deti
Študio L&S, Ludus
Divadlo LUDUS

7. 2. 2019 10:00
Ďalšie termíny...
Činohra pre mládež a dospelých
Študio L&S, Ludus
Divadlo LUDUS