POLEPETKO

POLEPETKO Pôvodná slovenská rozprávka

Činohra pre deti
Divadlo LUDUS
Peter Stoličný,Ján Štrasser, Igor Bázlik a Tomáš Roháč
Dátum Deň Objekt Mesto
24. 5. 2018 10:00 štvrtok Študio L&S Ludus 423
24. 5. 2018 18:00 štvrtok Študio L&S Ludus 424